• وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

    Je (Allah) n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. [Adh-Dhāriyāt 51:56]

Mishary bin Rashid Al-Afasy

NumeroNumeroNomEcouterTailleDuree
1
download
Telechargements:
206
001_Al-Fatiha
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
0.15 Mb0:53 min
2
download
Telechargements:
202
002_Al-Baqara
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
20.24 Mb117:55 min
3
download
Telechargements:
34
003_Al-i-Imran
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
15.54 Mb90:31 min
4
download
Telechargements:
36
004_An-Nisaa'
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
14.46 Mb84:14 min
5
download
Telechargements:
25
005_Al-Maidah
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
11.06 Mb64:25 min
6
download
Telechargements:
20
006_Al-An'am
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
12.66 Mb73:44 min
7
download
Telechargements:
31
007_Al-A'raf
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
14.46 Mb84:15 min
8
download
Telechargements:
20
008_Al-Anfal
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.29 Mb30:49 min
9
download
Telechargements:
26
009_At-Tawba
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
10.64 Mb61:57 min
1
0
download
Telechargements:
23
010_Yunus
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
7.82 Mb45:32 min
1
1
download
Telechargements:
23
011_Hud
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
8.03 Mb46:45 min
1
2
download
Telechargements:
24
012_Yusuf
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
7.29 Mb42:28 min
1
3
download
Telechargements:
18
013_Ar-Ra'd
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.52 Mb20:31 min
1
4
download
Telechargements:
20
014_Ibrahim
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.53 Mb20:35 min
1
5
download
Telechargements:
14
015_Al-Hijr
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
2.61 Mb15:13 min
1
6
download
Telechargements:
15
016_An-nahl
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
7.33 Mb42:40 min
1
7
download
Telechargements:
16
017_Al-Israa
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.76 Mb33:33 min
1
8
download
Telechargements:
37
018_Al-Kahf
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.79 Mb33:43 min
1
9
download
Telechargements:
19
019_Maryam
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.68 Mb21:25 min
2
0
download
Telechargements:
15
020_Ta-Ha
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
4.7 Mb27:24 min
2
1
download
Telechargements:
16
021_Al-Anbiyaa
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
4.54 Mb26:26 min
2
2
download
Telechargements:
17
022_Al-Hajj
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.1 Mb29:44 min
2
3
download
Telechargements:
16
023_Al-Mu'minun
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
4.29 Mb25:01 min
2
4
download
Telechargements:
14
024_An-Nur
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.67 Mb33:01 min
2
5
download
Telechargements:
18
025_Al-Furqan
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.41 Mb19:51 min
2
6
download
Telechargements:
14
026_Ash-Shu'araa
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.68 Mb33:05 min
2
7
download
Telechargements:
14
027_An-Naml
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
4.85 Mb28:14 min
2
8
download
Telechargements:
16
028_Al-Qasas
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.91 Mb34:27 min
2
9
download
Telechargements:
15
029_Al-'Ankabut
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.94 Mb22:58 min
3
0
download
Telechargements:
15
030_Ar-Rum
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.38 Mb19:41 min
3
1
download
Telechargements:
16
031_Luqman
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
2.07 Mb12:02 min
3
2
download
Telechargements:
16
032_As-Sajda
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
1.51 Mb8:49 min
3
3
download
Telechargements:
51
033_Al-Ahzab
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
5.05 Mb29:24 min
3
4
download
Telechargements:
17
034_Saba
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
0.76 Mb4:24 min
3
5
download
Telechargements:
21
035_Fatir
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.06 Mb17:48 min
3
6
download
Telechargements:
20
036_Ya-Sin
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.06 Mb17:50 min
3
7
download
Telechargements:
22
037_As-Saffat
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
4.2 Mb24:28 min
3
8
download
Telechargements:
30
038_Sad
(Mishary bin Rashid Al-Afasy)
PLAY
PAUSE
STOP
3.07 Mb17:52 min
e
|<Début
<Précédent
1