• وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

    Je (Allah) n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. [Adh-Dhāriyāt 51:56]

Abu Bakr al Shatri

NumeroNumeroNomEcouterTailleDuree
1
download
Telechargements:
224
001_Al-Fatiha
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
0.11 Mb0:39 min
2
download
Telechargements:
57
002_Al-Baqara
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
19.05 Mb110:57 min
3
download
Telechargements:
35
003_Al-i-Imran
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
11.68 Mb68:02 min
4
download
Telechargements:
29
004_An-Nisaa'
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
12.02 Mb70:00 min
5
download
Telechargements:
24
005_Al-Maidah
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
8.72 Mb50:48 min
6
download
Telechargements:
24
006_Al-An'am
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
9.28 Mb54:03 min
7
download
Telechargements:
69
007_Al-A'raf
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
10.65 Mb62:02 min
8
download
Telechargements:
28
008_Al-Anfal
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
3.82 Mb22:13 min
9
download
Telechargements:
22
009_At-Tawba
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
8.12 Mb47:19 min
1
0
download
Telechargements:
38
010_Yunus
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
5.62 Mb32:45 min
1
1
download
Telechargements:
27
011_Hud
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
5.92 Mb34:27 min
1
2
download
Telechargements:
113
012_Yusuf
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
5.47 Mb31:53 min
1
3
download
Telechargements:
24
013_Ar-Ra'd
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.39 Mb13:55 min
1
4
download
Telechargements:
24
014_Ibrahim
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.58 Mb15:01 min
1
5
download
Telechargements:
24
015_Al-Hijr
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.92 Mb11:10 min
1
6
download
Telechargements:
20
016_An-nahl
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
5.34 Mb31:06 min
1
7
download
Telechargements:
17
017_Al-Israa
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
4.6 Mb26:49 min
1
8
download
Telechargements:
29
018_Al-Kahf
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
4.36 Mb25:24 min
1
9
download
Telechargements:
20
019_Maryam
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.67 Mb15:33 min
2
0
download
Telechargements:
22
020_Ta-Ha
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
4.31 Mb25:06 min
2
1
download
Telechargements:
43
021_Al-Anbiyaa
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
3.43 Mb20:00 min
2
2
download
Telechargements:
19
022_Al-Hajj
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
4.08 Mb23:45 min
2
3
download
Telechargements:
14
023_Al-Mu'minun
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
3.13 Mb18:14 min
2
4
download
Telechargements:
18
024_An-Nur
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.94 Mb25:40 min
2
5
download
Telechargements:
18
025_Al-Furqan
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.04 Mb18:13 min
2
6
download
Telechargements:
16
026_Ash-Shu'araa
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.43 Mb24:54 min
2
7
download
Telechargements:
14
027_An-Naml
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.19 Mb20:49 min
2
8
download
Telechargements:
15
028_Al-Qasas
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
4.05 Mb23:36 min
2
9
download
Telechargements:
14
029_Al-'Ankabut
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.8 Mb16:19 min
3
0
download
Telechargements:
17
030_Ar-Rum
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.39 Mb13:56 min
3
1
download
Telechargements:
25
031_Luqman
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.43 Mb8:20 min
3
2
download
Telechargements:
19
032_As-Sajda
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.03 Mb6:00 min
3
3
download
Telechargements:
17
033_Al-Ahzab
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
3.93 Mb22:52 min
3
4
download
Telechargements:
20
034_Saba
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.83 Mb15:58 min
3
5
download
Telechargements:
20
035_Fatir
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.2 Mb12:50 min
3
6
download
Telechargements:
29
036_Ya-Sin
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
1.54 Mb13:26 min
3
7
download
Telechargements:
21
037_As-Saffat
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
3.38 Mb19:40 min
3
8
download
Telechargements:
23
038_Sad
(Abu Bakr al Shatri)
PLAY
PAUSE
STOP
2.42 Mb14:04 min
e
|<Début
<Précédent
1